Woven Carpets

Work Description

It is a rug woven by a young girl named Çiçek in 1958. Aries heads and marriage-defining motifs are included in this rug. It is believed that the basis of motifs on carpets and rugs is based on the Inscriptions of Orhun. For this reason, it is believed that each of them has a separate story, as it is woven into each motif with a meaning.

Era

20th century

Story

“””Sivrihisar Torku Köyü’nde adamın
biri kızını birlikte olduğu erkek yerine zengine verir. Kız ata bindirilip damadın evine götürülürken, sevgilisi ve
arkadaşları kaçırma teşebbüsünde
bulunurlar. Mücadele sonunda iki
sevgili ölür. Köylüler bu iki sevgili
şehidi aynı mezara gömerler. Hortumlular ve tüm yöre kilimlerinde
kullandıkları “KIZ” motifinin başını
gövdeden ayrı yaparlar. Kilimine
Kara Döşeme adı verilir.”” Dr. Mustafa AKSOY”

Youtube Link