Hikayesini Dinleyin

Dokuma Halı

Eser Tanımı

Çiçek isimli bir genç kızın 1958 yılında dokuduğu bir kilimdir. Bu kilimde koç başları ve evliliği belirleyici motiflere yer verilmiştir. Halı ve kilimlerde motiflerin temelinin Orhun Kitabeleri’ne dayandığı düşünülmektedir. Bu nedenle de her bir motife bir anlam yüklenerek dokunduğu için her birinin ayrı bir hikayesi olduğuna inanılmaktadır.

Cinsi

El Dokuması

Çağı

20.yy

Hikayesi

“””Sivrihisar Torku Köyü’nde adamın
biri kızını birlikte olduğu erkek yerine zengine verir. Kız ata bindirilip damadın evine götürülürken, sevgilisi ve
arkadaşları kaçırma teşebbüsünde
bulunurlar. Mücadele sonunda iki
sevgili ölür. Köylüler bu iki sevgili
şehidi aynı mezara gömerler. Hortumlular ve tüm yöre kilimlerinde
kullandıkları “KIZ” motifinin başını
gövdeden ayrı yaparlar. Kilimine
Kara Döşeme adı verilir.”” Dr. Mustafa AKSOY”

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin