Hikayesini Dinleyin

Terzihane

Hikayesi

“FAİK VE SADIK YAVUZ KARDEŞLER TERZİHANESİ

I. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun her cephede yenilgisi ile sonuçlanmıştır. Dağılan imparatorluğun yerine, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. I. Dünya Savaşı esnasında Rus orduları Anadolu içlerine kadar ilerlemiş ve Bayburt da işgal edilmiştir.
Bu bölge, o dönemde yoğun Ermeni nüfusunun da yaşadığı bir bölgedir. Yüzyıllar boyunca Türkler ile dosluk ve barış içinde yaşamış Ermenilerin bir kısmı, kurdukları paramiliter çeteler ile Rus ordusunun şemsiyesi altında bölgede büyük terör eylemlerine karışmışlardır. Sivil halkı koruyacak bir mekanizma olmadığı için korumasız kalan halk, İç Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.
1915 yılında Faik 10, Sadık ise 8 yaşlarında iki kardeştirler. Babaları Hacı Hafız Mehmet Efendi, ailesini alarak Yozgat’a göç etmek için bir gece yarısı yola çıkar. Kağnılar eşliğinde çoluk çocuk aylarca süren yolculuk sonrası Yozgat Yerköy ilçesine varırlar. Göç esnasında Sait ve Faik’in babaları Hacı Hafız Mehmet Efendi ile anneleri Mecbure Hanım yolda öldükleri için yetim kalan iki kardeş, Sivas yatılı meslek okuluna verilir. Bu okulda terzilik öğrenen iki kardeş, köylerine döndükten sonra çiftçilik yanında terzilik de yapmıştır.
Terzi dükkanında bulunan tüm eserler, Faik ve Sadık kardeşlere aittir.”

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin