Hikayesini Dinleyin

Kırman Örtü (Kırlangıç Örtü)

Hikayesi

“Kırman (kırlangıç) örtünün sivil mimarideki örneklerine özellikle Bayburt ve Erzurum evlerinde rastlanır. Evlerde önemli yere sahip olan tandır evinin tavan örtüsüdür. Kare kenarlar üzerine oturan kırman örtüde dikdörtgen kesitli ahşap kirişler köşegen yerleştirilerek sekizgen oluşturulur, bir sonraki sıra içeri taşırılarak karelenir ve bu şekilde bindirmeli yükselen tavan üstte kare bir ışıklıkla son bulur. Bindirme sayısı genellikle 5, 7 ya da 9 olarak belirlenmiştir.

Kırman örtünün tam ortasında aydınlatma ve havalandırma amaçlı olarak bir pencere açılmıştır. Ev sahibinin her zaman bacaya çıkarak bu pencereyi açıp kapatmak durumunda kalmaması için, pencere yukarıdan makaraya bağlı bir iple aşağıdan açılıp kapanan bir düzeneğe sahiptir.”

Cinsi

Ahşap

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin