ELEĞİN HAFIZASI

Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde ilk defa gerçekleştirilen ve her sene devam etmesi düşünülen sanatçı yerleştirme programının bu seneki sanatçısı: Loya Kader Öztürkmen.

Loya’nın çalışmalarında kullandığı başlıca malzeme olan elek aynı zamanda müzenin bulunduğu coğrafyada yıllarca yöre kadınları tarafından kullanılan, yeni dünya düzeniyle birlikte ise yerini makinelere bırakan gündelik bir eşyadır.
Böylece elek sanatçı yerleştirme programı sayesinde malzeme ve nesne olarak müze ve sanatçının ortak paydasında buluşmuştur.

Sanatçı, eleğin içine ve dışına konumlandırdığı farklı malzemelerden ürettiği sanat eserlerinde bizlere hasat zamanını yansıma şeklinde hissettirirken geçmişe dönük bir yolculuk da yaptırır.

Kendi pratiğinde de gerçeklik kavramını devamlı sorgulayan sanatçı bu sefer de geçmişle bugünü gündemine alır.

Sanatçının malzemeyle ürettiği fütüristtik resimlerinde gerçek bugün, geçmiş ise değişen algı olarak yorumlanabilir. Bireyin değişen algısıyla, algıdaki gerçeklik kavramının değişkenliği…
Bazen insanoğlu gerçeği görmek istemiyor, algısı ve isteği doğrultusunda görmek istediği kısmı seçiyor. Tıpkı Loya’nın eleklerinde vermiş olduğu illüzyon etkisi gibi.

“Eleğin Hafızası” sergisiyle de bugün yaşadıklarımıza değil, geçmişte yaşanılanlara başka gerçeklere doğru hafızamızda yer açması dileğiyle…

Dr. Feride Çelik

Sanatciyi Taniyalim:
Denizli doğumlu sanatçı, çevresinin tüm baskılarına rağmen yaşadığı şehirde gizlice sınava girerek 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim- İş Öğretmenliğini kazanmıştır. 2015 yılında atanarak İstanbul’ a yerleşmiştir. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde yüksek lisans yapmayi sürdürmektedir. Bugüne dek yurt içi ve yurt dışı bir çok karma sergi, fuar, uluslararası sempozyum ve farklı projelerde yer alan sanatçının yolları 2021 yılında İyilik İçin Sanat Derneği’yle kesişmiş ve Nedred Sekban, Aslı Özok önderliğindeki Pasajda 1 yıl Projesinde yer almıştır.