Hikayesini Dinleyin

Çeşme

Hikayesi

“Akarsu ben olaydım
Gidip yari bulaydım
Yar çeşmede yıkandı
Mendili ben olaydım

Çeşme aktığı yerde
Kahve piştiği yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düştüğü yerde

Bu güzel Bayburt manilerinde ifadesini bulan çeşmelerimiz, sosyal hayatın buluşma noktalarıdır. Genç kızlar, en güzel giysilerini çeşmeye giderken giyinir, bir yandan arkadaşlarını kıskandırmaya çalışırken, diğer yandan da köy delikanlılarının dikkatini çekmeyi amaçlar, gruplaşarak karşılıklı maniler söylerler.

Çeşmemiz, ziyaretçilerimizin müzemizi gezerken soğuk su içip soluklanacakları, sohbet edebilecekleri bir mekandır.

Belki mani söyleyecek genç kızlarımız da olur.”

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin