Hikayesini Dinleyin

Teç Mührü

Eser Tanımı

Dikdörtgen formlu mührün uç kısmı 2 dilim şeklindedir. Yüzeyinde kazıma tekniği ile oluşturulmuş geometrik süslemeler vardır.

Cinsi

Ahşap

Çağı

20.yy

Ölçüsü

Uzunluk: 340cm. Genişlik:145cm. Yükseklik:120cm.

Hikayesi

“TEÇ” Hasat sonu buğday ve arpa yığınına verilen isimdir. 2. Dünya Savaşı yıllarında devlet ŞAHNA ismi verilen vergi (öşür) memurları aracılığı ile çiftçinin üretiminden önemli bir pay alırdı. Çiftçinin vergi payı alınıncaya kadar ürününe dokunmaması için bu mühür kullanılır, Şahna gelip vergi payını ayırdıktan sonra çiftçi ancak serbest kalırdı.

Ülkemizin zor yıllarında köyümüzün çektiği açlık ve sefaletin simgesidir TEÇ MÜHRÜ. Bayburt’ta dilden dile dolanan bir hikaye ise şöyledir; Harmana gelen şahna üzgün olan çiftçiyi teselli etmek ister ve ona “Bayburt köylerinden yedi tanesinin ismini hemen ezberden söyler isen senden öşür almayacağım”. der Bayburtlu çiftçi, bir çırpıda yedi köyün ismini sayar; Çorak, Çıpkınıs, Manas, Sünür eller anası, iki kitre, bir Çüreği, Altıntaştır direği… ver beri gelsin küreği der ve Şahna’nın elinden küreği çekip alır ve öşür vergisi vermekten kurtulur.

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin