Murat Ertuğrul GülyazArkeolog

*1960 Gediz doğumlu.
*1987 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı mezunu.
*1993 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü’nde master programını tamamladı. ‘Anadolu’da Hayvan Biçimli
Libasyon Kapları’ konulu yüksek lisans tezini hazırladı.

*1995 Profesyonel Turist Rehberleri adaylarına ‘Anadolu Arkeolojisi ve
Kapadokya Bölgesi Kültürleri’ konusunda eğitmenlik yaptı. 1996 yılında Deutsches Archäologisches Institut tarafından ‘Kapadokya Bölgesi
Hellenistik ve Roma Dönemi Kaya Mezarları’ konulu araştırma için
Berlin’de iki ay süreli burs verildi. Kapadokya’daki kültür varlıkları ile ilgili
olarak Amerika, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Japonya’da uluslararası
konferanslarda bildiri sundu.

*1997 Japonya’nın Naruto kentinde yapılan Otsuka Fine Art Museum’un
Kapadokya seksiyonun çalışmasına bilimsel danışmanlık yaptı. TRT
tarafından hazırlanan “Latmos’un Sanatçıları” ve ’Kapadokya’nın Değişen
Yüzü’ aldı belgesellerin metin yazarlığını ve danışmanlığını yaptı.
*2005-2007 Öğrenim yıllarında Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nda Turist Rehberliği
öğrencilerine “Kültürel Miras“ ve“Anadolu Medeniyetleri“ derslerini verdi.
*2009 UNESCO işbirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ’Dünya Kültür
Mirasında Türkiye’ adlı kitabın Kapadokya Bölümünün metin yazarlığını
yaptı.

*2012 Avrupa Müzeler Forumu (Europian Museum Forum European Museum of
the Year Avard-EMYA) Türkiye temsilcidir.
*2020 Nevşehir Müze Müdürlüğünde Müze Müdürü olarak çalışmaktadır. İngilizce
bilmektedir.

Katıldığı Kazılar/Yüzey Araştırmaları
*1985/1986/1987 yıllarında Aşağı Fırat Projesi Samosata Kurtarma Kazısı (Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde)
*1991/1992/1996/1997 yıllarında Zank Höyük Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1993 yılında Avanos/Kuşçin Nekropolü Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1993 yılında Prof. Dr. E. Equini Schneider (Universita Degli Studi di Roma-La Sapenza) ile yüzey araştırması (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1994 yılında Kurugöl Nekropolü Kurtarma Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1994 yılında Avanos/Sarılar Tümülüsü Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1995 yılında Göynük Yeraltı Şehri Çalışması (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1995 yılında Sivasa (Gökçetoprak) Yeraltı Şehri Çalışması (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1997/1998 yılında Devebağırtan Tümülüsleri Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
*1994/1995/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004 yılında Dr. Anneliese Peschlow (German Archaeologie Institut) ilePrehistorik kaya resimleri yüzey araştırması (Karya Bölgesi’nde)
*1999 yılında Acemhöyük Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
*2000/2003 yılında Viterbo Üniversitesinden Prof. Dr. Maria Andorolo ile Bodrum Tavşan Adası yüzey araştırması (Karya Bölgesi’nde)
*2002/2003/2005/2007/2010 yılında Ürgüp Şahinefendi Örencin Kurtarma Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
2006/2008 yılında Viterbo Üniversitesinden Prof. Dr. Maria Andorolo ile Kaya Kiliseleri Duvar Resimleri yüzey araştırması (Kapadokya Bölgesi’nde)
2019 Kültepe Kaniş Karum Kazısı (Kapadokya Bölgesi’nde)
Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyum/Kongre/Forum/Toplantı/Konferanslar
* Le Symposium de Saumur, organisé par le Centre D’Etudes et de Promotion du Patrimoine Souterrain Creuse, Samour, France 1993’te”Rock Settlement and Underground Cities of Cappadocia” konulu bildiri sundu.
* Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü VI. Müze Kurtarma Kazıları Toplantısı’nda (1995) ”Nevşehir/Gülşehir Civelek Mağarası Kurtarma Kazısı” konulu bildiri sundu.
* II Forum Civile Euromed, Naples, Italy, 1997’de “Cappadocian Dove-Cotes and Their Ornaments” konulu bildiri sundu.
* Lotta Alla Siccita e Alla Desertificazione 2 Forum Internazionale, Matera, Italy, 1998’de “A life style formed by Nature-Cappadocia” konulu bildiri sundu.
* Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü X. Müze Kurtarma Kazıları Semineri’nde 1999 “Çarıklı Kilise’nin Restorasyonu ve Konservasyonu” konulu bildiri sundu.
* Türkiye Rehberler Odası Seminer’inde (2004) “Arkeolojik Kazılar Işığında Kapadokya” konulu bildiri sundu.
* Universita Degli Studi Della Tuscia Facolta de Conservazione Dei Beni Culturali/Roma-Italy 2004, ‘The Art and History of Cappadocia’ konulu bildiri sundu.
* Robert Morris University/Pittsburgh/USA 2005 ‘The Art and History of Cappadocia’ konulu bildiri sundu.
*“National History Museums in South-East Europe: Learning History, building shared memories, Thessaloniki, Greece, 2010’da “Two Unique Museums in Turkey” konulu bildiri sundu.
*Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu’nda (2016) ‘Nevşehir Kalesi Yeraltı Yerleşimi’ konulu bildiri sundu.
*International Day on Cultural Tourism IFTM Top Resa 20 Septembre 2012 Paris/ France ‘Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia’ konulu bildiri sundu
*International symposium concerning the conservation of wall paintings Tokyo/Japan 2019’da ‘Deterioration And Conservation Of Cappadocia Wall Paintings’ konulu bildiri sundu.
Sergileri/Gösterileri
“Spirit of Cappadocia” adlı dia gösterisi
Ocak 2001 Pforzheim/Almanya; Ekim 2002 Swanfurt/Almanya
“Kapadokya Fotoğrafları ve Resimleri Sergisi”
1-10 Mart 2002 Ankara Ticaret Odası Sanat Galerisi
“Die prähistorishen Felsmalereien des Latmos-Gebirges” Latmos,
Prehistorik Kaya Resimleri Sergisi,
11 Ocak-4 Şubat 2003Berlin-Almanya;
14 Şubat-23 Nisan 2003 Freiburg-Almanya;
30 Nisan-6 Haziran 2003 Bonn-Almanya;
22 Haziran-10 Ağustos 2003 Oldenburg-Almanya,
6 Eylül-30 Kasım 2003 Roma-İtalya;
30 Ocak-20 Nisan 2004 Lecce-İtalya;
6 Mayıs-18 Temmuz 2004 Napoli-İtalya;
15 Eylül-31 Ekim 2004 Ferraro-İtalya;
10 Ekim-26 Kasım 2006 Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul
17 Ocak- 25 Şubat 2007 Resim Heykel Müzesi, Ankara
“La Cappadocia e il Lazio rupestre” adlı fotoğraf sergisi
18 Haziran-3 Temmuz 2009 Roma, İtalya
“Kapadokya’dan Esintiler” adlı fotoğraf sergisi
8-12Aralık 2010 San Paolo ve Rio de Janerio, Brezilya
“Duvardaki İncil” adlı fotoğraf sergisi
16 Ekim-16 Aralık 2019 Köln, Almanya
20 Ocak-20 Şubat 2019 Neuss, Almanya
Bugüne Kadar Yayınlanmış Bazı Kitap ve Makaleleri
GÜLYAZ, M.E. Cappadocia, Dünya Kitap Kırtasiye Turizm Ticaret ,İstanbul,
1992
GÜLYAZ, M.E.“ Les Peuplements Souterraıns en Cappadoce” Symposıum
Internatıonal Patrımoıne Souterraın Creuse Saumur 1993
p.100-108.
GÜLYAZ, M.E. Rock Settlement and Underground Cities of Cappadocia,
Dünya Kitap Kırtasiye Turizm Ticaret, İstanbul, 1995
GÜLYAZ, M.E. “Yeraltında Yaşama Savaşı” Atlas Dergisi, s.25, İstanbul
1995, s.76-90
GÜLYAZ, M.E. “Kaybolan Gelenek Kapadokya Güvercinlikleri” Atlas Dergisi
s.30, İstanbul 1995 s.138-140
GÜLYAZ,M.E. “Civelek Mağarası Yüzey Araştırması” VI. Müze Kurtarma Kazıları Semineri T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara 1996 s.273-286
GÜLYAZ, M.E. “Beşparmak, İzlerin Gizleri” Atlas Dergisi s.48 İstanbul 1997 s.106-114
GÜLYAZ,M.E. Miracle of Nature-Cappadocia, Ankara, 1997
GÜLYAZ, M.E. “Subrerranean Worlds” Cappadocia, Ayhan Şahenk Foundation, İstanbul 1998 p.512-525
GÜLYAZ,M.E. “Dovecotes of Cappadocia” Cappadocia, Ayhan Şahenk Foundation, İstanbul 1998 p.548-559
GÜLYAZ, M.E. “Yeraltının Dilsiz Mağaraları” Gezi Traveller s.26 İstanbul 1999 s.94-108
GÜLYAZ, M.E. Kapadokya Güvercinlikleri” Skylife 4/99 s.36-45
GÜLYAZ, M.E. “İpekyolu’nun Kapadokya’daki Durakları Kervansaraylar” Skylife12/99 s.126-135
GÜLYAZ, M.E. “Duvardaki İncil” Atlas Dergisi s.82 İstanbul 2000 s.120-138
GÜLYAZ,M.E. GÖREME Open Air Museum Demir Color Kartpostal ve Turistik Yayıncılık, İstanbul 2000
GÜLYAZ,M.E. “Bir Şehir, Bir Portre” Crosroad Dergisi, 2003 Issue2 s.47-56
GÜLYAZ, M.E. Cappadocia, Nature, History, Culture, Antalya 2005
GÜLYAZ,M.E. “Cappadocia” World Heritage in Turkey, Ankara, 2007
GÜLYAZ, M.E. Bir Rüyaya Uyanmak, İstanbul, 2008
GÜLYAZ,M.E. Dünya Mirasında Kapadokya, İstanbul, 2010
GÜLYAZ, M.E. CAPADOCIA, Terra de Sao Jorge, İstanbul, 2011
GÜLYAZ,M.E. KAPADOKYA, Nevşehir, İstanbul 2012
GÜLYAZ,M.E. KAPADOKYA Doğa, Tarih, Kültür, İstanbul 2015
GÜLYAZ, M.E. Paşabağları and Zelve Ruins Güllüdere and Kızılçukur: the Rose Valley
and the Red Valley in Cappadocia, International Carlo Scarpa Prize for Gardens 2020-2021 Treviso 2020, py.193-199.
GÜLYAZ, M.E. “Deterioration and Conservation of Cappadocian Wall Paintings” Conservation and Painting Techniques of Wall Paintings on the Ancient Silk Road. Cultural Heritage Science. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021 p.23-42

TANITIM SUNUMU

Tanıtım sunumunu bilgisayarınıza indirerek, Müzemiz hakkında detaylı bilgileri yakından inceleyebilirsiniz.