Hikayesini Dinleyin

Nalbant ve At Arabası İmalatı

Hikayesi

“NALBANT İHSAN TÜKENMEZ
İhsan Tükenmez, demirci, nalbant ve marangoz ustalarına çıraklık ederek öğrendiği mesleğini, kurduğu bu dükkanda 2005 yılına kadar icra etti. Birden fazla mesleği aynı anda aynı dükkanda icra edebilecek yeteneklere sahipti. Meslek sahibi olmadan yüksek refah düzeyinde yaşamayı arzulayan günümüz insanına örnek bir ustaydı.”

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin