Masal Yazma ve Anlatma Yarışması

  BAYBURT ORTAOKUL / İMAM HATİP ORTAOKULARI ARASI MASAL YAZMA VE ANLATMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Masallar, çocuklar için vazgeçilmezdir. Çocuklar masal okumayı ama daha ziyade anlattırmayı çok severler. Masallar çocuğun hoş vakit geçirmesinde önemli bir araçtır ama çocuk eğitiminde masal; düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına yardımcı olur. Çocuğun kelime dağarcığını zenginleştirir ve çocukların kavramları öğrenmelerini hızlandırır. Bunlarla birlikte masallar, çocukta merak duygusunu uyandırır, çocuğun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Çocukların karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, bu güçlüklere çözüm bulmasına yardım eder.

Çocuğun kişiliğini geliştirir. Masallarda işlenen “birlikte yaşayan insanlar zor anlarında birbirlerine destek olmalı ve nezaket kurallarına dikkat etmeli” gibi konular, çocukları sosyal dünyaya hazırlar. Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması ise; çocuğun görsel yönünün gelişmesine yardımcı olur. Tüm bunların dışında, masal okuyarak çocuğunuza özel bir zaman ayırmış olursunuz.

Genel olarak masallarda bütün toplumları ilgilendiren ortak unsurlar olsa da genellikle masallar içinden çıktıkları toplumun değer, tutum ve davranışlarını yansıtır. Bu nedenle çocuklarımızın öncelikle kendi masallarımızı okumasını, diğer kültürlere ait masaları tanımasını istiyoruz. Albert Einstein’ın söylediği gibi “Eğer çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, onlara masal okuyun. Eğer onların daha zeki olmalarını istiyorsanız, daha fazla masal okuyun.” Bundan hareketle çocuklarımızla masalları yeniden buluşturmaya karar verdik.

Yarışmamızın asıl amacı çocukların ve ebeveynlerin daha fazla masal okumalarını sağlamak, çocukların okuduğu masallardan hareketle kendi hayal dünyalarında oluşan masalları açığa çıkarmak ve onu masal dinleyicileriyle buluşturmak. Masal anlatma geleneğini yaygınlaştırmak.

1. DÜZENLEYEN KURUM: Yarışma Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimi koordinesinde gerçekleştirilecektir.

2. YARIŞMANIN KONUSU: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde

3.YARIŞMANIN AMACI:

a. Ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak, hayal dünyalarını geliştirmek;

b. Türk Milletinin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren öğrenciler yetiştirmek;

c. Öğrencilerin düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına bilişsel, duyuşsal ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak;

d. Okul-öğrenci-veli işbirliği çerçevesinde velilerin, çocuklarıyla daha fazla ilgilenerek daha verimli zaman geçirmelerini sağlamak.

4. HEDEF KİTLE: Yarışmanın hedef kitlesini; Bayburt İlinde eğitim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Masal Yazma Yarışması Resmi/Özel ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında olacaktır.

5. KATILIM KOŞULLARI:

• Yazılan masallar, Türk Milli Eğitim amaçlarına uygun olmalıdır.

• Yarışma öğrenciler tarafından yazılan masalın sahnede anlatılması şeklinde olacaktır. Masal mutlaka öğrenciler tarafından yazılmalıdır. (büyük oranda esinlenmeler ile başka bir yazara ait masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.) Bu konuda sorumluluk okul müdürlüklerine ve okul değerlendirme komisyonlarına ait olacaktır Masal yazarı tarafından anlatılacağı gibi aynı okulun başka bir öğrencisi tarafında da anlatılabilir. Okul-ilçe-il komisyonları tarafından uygun görülen masallar yarışmaya katılabilecektir. Her okul en az bir en fazla üç eser ile katılabilecektir.

• Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular (doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular) işlenmelidir. Kahramanlar insanlar, hayvanlar ve çeşitli varlıklar olabilir. (Cadı, dev, vezir padişah, kral, hükümdar, Hızır, derviş gibi karakterler olabilir. Tilki, aslan, Anka Kuşu, papağan gibi hayvan karakterleri de olabilir.)

• Masallarda mutlaka şu üç bölüm bulunmalıdır.

a. Tekerleme(Masal başı)

b. Asıl olayın geçtiği bölüm(Masalın kendisi)

c. Masal sonu (Kısa tekerleme-üç elma)

• Masal mutlaka mutlu sonla bitmelidir. Masal ezberden anlatılacaktır. Yarışmada müzik, kostüm, dekor, slayt gösterisi kullanılabilir. (Kostüm kullanacak yarışmacıya hazırlanması için ek sure verilmeyecektir, bu nedenle kostümler önceden, giyilmiş olmalıdır.) Anlatıma fon müziği eklenebilir.

• Katılımcılar yazdıkları masalı en fazla 8 dakikada anlatacaklardır. Ayrıca ek süre verilmeyecektir bu sebeple seçilecek masalın uzunluğunun süreye uygunluğuna dikkat edilmelidir.

• Yarışma önce okul, ön eleme ve final yarışmaları şeklinde gerçekleştirilecektir. Final yarışmalarına ön elemelerde bütün yarışmacıların değerlendirilmesi sonucu yapılan puanlamada en yüksek puan alan ilk 8 yarışmacı katılacaktır. Finale katılacak yarışmacılar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce duyurulacaktır.

• Okul müdürlükleri tarafından yarışmaya katılacak eser veya eserler ön eleme öncesinde anlatacak öğrenci ve çalıştıran öğretmen bilgileriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

• Ön eleme tarihleri ve yerleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır. Belirtilen tarihte ön elemeye katılmayan eserler ayrıca değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yazılan masalların özgün olduğu ve etik değerlere sahip olduğu öncelikle okullardaki komisyonlarca belirlenecek daha sonra il komisyonlarınca kontrol edilecektir. Masallardaki alıntılardan okullar sorumlu olacaklardır. Esinlenme ya da alıntı yapılan masallar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Masallar Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılacak ve en fazla 4 sayfa (A4) olacaktır.

• Yazılan masalların Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmasına özen gösterilecektir.

• İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, bölgesindeki ortaokulların katılımının sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapacaklardır.

• Yarışma programına ait bilgiler resmi yazı ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web sayfasından da ayrıca duyurulacaktır.

• Tüm yarışmacılar, yarışma koşulları ve jürinin kararını istisnasız kabul etmiş sayılacaktır.

• Ön eleme ve finalde puan eşitliği halinde, birinci olan öğrencinin belirlenmesinde, sınıf düzeyi küçük olan ilk sırayı alır, yine eşitlik halinde doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır, yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.

• Jüri üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacaktır. Jüri üyeleri Türkçe Öğretmeni, Edebiyat Öğretmeni, Drama Öğretmeni, Müzik ve Resim Öğretmenleri arasından belirlenecek 5 üyeden oluşacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı alanlarda farklı bir branş öğrertmeni görevlendirilir.

• Jürinin puanlaması aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır:

ANLATIM                                                       SAHNELEME
Özgünlük Duyguyu Aktarım Vurgu ve Tonlama Hitabet ve Türkçeyi Güzel Kullanma

 

Jest Mimik Süreyi Kullanma Başlangıç ve Bitişteki Tekerlemelerin İfade edilişi Sahne Düzeni/ Dekor Kostüm Seçim Müzik
10 20 10 15 10 5 10 10 5 5

6. ÖDÜLLER:

1. İl Birincilik Ödülü : 1.000 TL

2. İl İkincilik Ödülü : 750 TL

3. İl Üçüncülük Ödülü : 500 TL

4. Finale kalan yarışmacılara hediyeler, okullara Kurum Başarı Belgesi verilecektir.

5. Yarışmaya katılan her yarışmacıya katılım belgesi verilecektir.

ETKİNLİK  TARİH SORUMLU KURUM
Yarışma İlanı 03.02.2020 İl Milli Eğitim Müdürlüğü/Okul Müdürlükleri http://bayburt.meb.gov.tr
Okul Birincilerinin Seçimi 20.03.2020 Okul Müdürlükleri
Masal metni, öğrenci ve Çalıştıran Öğretmen bilgilerinin İl MEM’e gönderilmesi(son tarih) 27.03.2020 Okul Müdürlükleri
Ön Elemeler 30 Mart-17 Nisan2020 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Finali ve Ödül Töreni 20- 22.04.2020 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

• Ön Eleme ve Final Yarışma yerleri ayrıca bildirilecektir.

7. DÜZENLEME KURULU:

İsa AKGÜN                                                      Bülent KOÇYİĞİT                                       Turgut ŞAHİN

İl MEM Şube Müdürü                                            İl MEM Şube Müdürü                       15 Temmuz Kız İHO Müdürü

( Başkan)                                                                   (Üye)                                                     (Üye)

 

Zeynel Abidin ÖZTÜRK                                           Celil DAĞLAR

Özel Büro Sorumlusu                            Mehmet Akif ERSOY Ortaokulu Müdürü

(Üye)                                                                     (Üye)

TANITIM SUNUMU

Tanıtım sunumunu bilgisayarınıza indirerek, Müzemiz hakkında detaylı bilgileri yakından inceleyebilirsiniz.