Hikayesini Dinleyin

Közlü Ütü

Eser Tanımı

Ütünün icadı 17. yüzyıl başlarına kadar dayanmaktadır. İlk başlarda giysileri düzleştirmek için ısıtılmış ağır taşlar kullanılırken daha sonra saplı düz demir plakalar ateşte ısıtılmaya başlanır. Bu yöntemle ısının uzun süre korunamaması yüzünden demir plakalar oyularak içleri kömür közüyle doldurulur.

Cinsi

Demir

Çağı

20.yy

Hikayesi

Elektrik olmadığı zamanlarda, demirden yapılmış bu aletin içine köz halinde olan odun, tezek gibi yakıtların soğumamış hali yerleştirilerek ısı vermesi sağlanır, giysiler ütülenirdi.

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin