Hikayesini Dinleyin

Kilim

Eser Tanımı

Yaklaşık yüz senelik olan bu kilim kök boya ile boyanmış olup günümüzde orijinalliğini korumaktadır.

Cinsi

Metal – Ahşap

Çağı

20.yy

Ölçüsü

Uzunluk: 340cm. Genişlik:145cm. Yükseklik:120cm

Hikayesi

“Türkiye’de yapılan çalışmalarda
kilimlerde kullanılan şekil ve damgalar genel olarak yapıldıkları köy,
ilçe ve ile bağlı olarak değerlendirilmiştir. Oysa kültür tarihi bir süreci
ifade eder. Türk kilim ve damga geleneğinin de binlerce yıllık bir geçmişi olduğuna göre, onları değerlendirirken tarihi geçmişi görmezden
gelemeyiz.
Damgalar, Orhun Abideleri’ndeki harflerin okunuşundan hareketle
anlamlandırılamayacak ve isimlendirilemeyecek kadar önemli bir konudur. Bu nedenle kilimlerde kullanılan damgalar ve şekiller dünyası,
her önüne gelenin hüküm vereceği
basit bir alan değildir. Çünkü onlar
bir zihniyetin ve derin tarihi geçmişin ürünleridir. Dr. Mustafa AKSOY”

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin