Hikayesini Dinleyin

Kapı Tokmağı

Eser Tanımı

Sabit ve harekli kısımdan oluşan kapı tokmağı ay-yıldız formundadır.

Cinsi

Demir

Çağı

20.yy

Ölçüsü

24x15cm.

Hikayesi

Osmanlı döneminde, kapılarda biri tok biri tiz sesli olmak üzere iki tokmak vardır. Erkekler tok sesli olanı, kadınlar ise tiz sesli olanı kullanır. Böylelikle eve gelen misafirin kadın mı yoksa erkek mi olduğu daha kapıyı açmadan anlaşılır.

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin