Kapı Tokmağı

Eser Tanımı

Sabit ve hareketli kısımdan oluşan tokmak, dökme tekniğiyle yapılmış olup kuş figürü formundadır. Kapı tokmanklarında kuş figürü evin ailesinden birinin gurbette olduğu, haber beklenildiği düşüncesiyle kullanılmaktadır. Stilize edilmiş kuş figürü üzerinde bezemeler bulunmaktadır.

Cinsi

Demir

Çağı

19-20.yy

Ölçüsü

30cm.

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin