Hikayesini Dinleyin

Kapı

Eser Tanımı

Ahşap kapı bezemeleri ahşap oyma tekniği ile yapılmıştır. Sonrasında boyama işlemi yapılan kapıların boyaları aşınmıştır.

Cinsi

Ahşap

Çağı

20.yy

Hikayesi

“Kapı kenar bordürleri geometrik motiflerle bezenmiştir. Geometrik motiflerin sonsuzluğu temsil ettiğine inanılır. Kapı göbeğinde ise şua motifine yer verilmiştir.Bu motif “”güneşi yayma, saçma”” anlamında kullanılır. Evlerde mahremiyete verilen önemden dolayı dışarıdaki yaşam evlere taşınmıştır. Burada da görüldüğü gibi kapı üzerlerinde gök cisimlerine yer verilmiştir. Berekettir kapılar.
Açılır yaradanın yarattıklarına,
Kapanır gecenin karanlığına.
Bir tahta kaşık,
Dolanır elden ele sofralarda.

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin