Hikayesini Dinleyin

Gaz Ocağı

Hikayesi

Gaz ocağı, ispirto ya da petrol ürünlerini yakıt olarak kullanarak yemek pişirme ateşi sağlayan gereçtir. Büyük metal tüpte basınç altında saklanan veya gaz şebekesiyle evlere dağıtılan bütan, propan veya doğal gaz ile çalışan çeşitleri mutfakta, ispirto, gaz yağı, benzin, dizel veya küçük tüpte bütan veya propan kullanan çeşitleri de seyyar olarak kullanılır.

Cinsi

Metal

Çağı

20.yy

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin