Hikayesini Dinleyin

Eyer

Eser Tanımı

Binicinin rahat oturmasını sağlamak için binek atlarının sırtına konulan, biçim ve tip yönünden türleri bulunan nesnedir.

Cinsi

Deri – Ahşap

Çağı

20.yy

Hikayesi

“Eyer, insanlığın en büyük dostu, yoldaşı ve arkadaşı atların üzerine binmek için kullanılır. Bayburt, cirit geleneğinin yaşatıldığı önemli merkezlerden biridir. Orta Asya’dan uzanıp gelen Türk boylarının yaşam biçimini anlatan en önemli eşyadır.
At binicisinin temsil ettiği sınıfa göre değişen çok kıymetli sanat eserlerinin uygulama alanlarından biri olmuştur.”

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin