Masal Yazma ve Anlatma Yarışması

  • Şubat 3 - Mart 22, 2020
  • Beşpınar Köyü / Demirözü / Bayburt

BAYBURT ORTAOKUL / İMAM HATİP ORTAOKULARI ARASI MASAL YAZMA VE ANLATMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ Masallar, çocuklar için vazgeçilmezdir. Çocuklar masal okumayı ama daha ziyade anlattırmayı çok severler. Masallar çocuğun hoş vakit geçirmesinde önemli bir araçtır ama çocuk eğitiminde masal; düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına yardımcı olur. Çocuğun kelime dağarcığını zenginleştirir ve çocukların kavramları öğrenmelerini hızlandırır. Bunlarla birlikte masallar, çocukta merak duygusunu uyandırır, çocuğun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Çocukların karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, bu güçlüklere çözüm bulmasına yardım eder. Çocuğun kişiliğini geliştirir. Masallarda işlenen “birlikte yaşayan insanlar zor anlarında birbirlerine destek olmalı ve nezaket kurallarına dikkat etmeli” gibi konular, çocukları sosyal dünyaya hazırlar. Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması ise; çocuğun görsel yönünün gelişmesine yardımcı olur. Tüm bunların dışında, masal okuyarak çocuğunuza özel bir zaman ayırmış olursunuz. Genel olarak masallarda bütün toplumları ilgilendiren ortak unsurlar olsa da genellikle masallar içinden çıktıkları toplumun değer, tutum ve davranışlarını yansıtır. Bu nedenle çocuklarımızın öncelikle kendi masallarımızı okumasını, diğer kültürlere ait masaları tanımasını istiyoruz. Albert Einstein’ın söylediği gibi “Eğer çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, onlara masal okuyun. Eğer onların daha zeki olmalarını istiyorsanız, daha fazla masal okuyun.” Bundan hareketle çocuklarımızla masalları yeniden buluşturmaya karar verdik. Yarışmamızın asıl amacı çocukların ve ebeveynlerin daha fazla masal okumalarını sağlamak, çocukların okuduğu masallardan hareketle kendi hayal dünyalarında oluşan masalları açığa çıkarmak ve onu masal dinleyicileriyle buluşturmak. Masal anlatma geleneğini yaygınlaştırmak. 1. DÜZENLEYEN KURUM: Yarışma Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimi koordinesinde gerçekleştirilecektir. 2. YARIŞMANIN KONUSU: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde 3.YARIŞMANIN AMACI: a. Ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak, hayal dünyalarını geliştirmek; b. Türk Milletinin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren öğrenciler yetiştirmek; c. Öğrencilerin düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına bilişsel, duyuşsal ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak; d. Okul-öğrenci-veli işbirliği çerçevesinde velilerin, çocuklarıyla daha fazla ilgilenerek daha verimli zaman geçirmelerini sağlamak. 4. HEDEF KİTLE: Yarışmanın hedef kitlesini; Bayburt İlinde eğitim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Masal Yazma Yarışması Resmi/Özel ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında olacaktır. 5. KATILIM KOŞULLARI: • Yazılan masallar, Türk Milli Eğitim amaçlarına uygun olmalıdır. • Yarışma öğrenciler tarafından yazılan masalın sahnede anlatılması şeklinde olacaktır. Masal mutlaka öğrenciler tarafından yazılmalıdır. (büyük oranda esinlenmeler ile başka bir yazara ait masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.) Bu konuda sorumluluk okul müdürlüklerine ve okul değerlendirme komisyonlarına ait olacaktır Masal yazarı tarafından anlatılacağı gibi aynı okulun başka bir öğrencisi tarafında da anlatılabilir. Okul-ilçe-il komisyonları tarafından uygun görülen masallar yarışmaya katılabilecektir. Her okul en az bir en fazla üç eser ile katılabilecektir. • Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular (doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular) işlenmelidir. Kahramanlar insanlar, hayvanlar ve çeşitli varlıklar olabilir. (Cadı, dev, vezir padişah, kral, hü

TANITIM SUNUMU

Tanıtım sunumunu bilgisayarınıza indirerek, Müzemiz hakkında detaylı bilgileri yakından inceleyebilirsiniz.