Hikayesini Dinleyin

El Değirmeni

Eser Tanımı

Alt ve üst olmak üzere üst üste iki adet yuvarlak şekilde biçimlenen taşlardan oluşmaktadır. Üst kısımda kalan taşın kenar ve orta kısmına delik açılmış olup kenardaki delik içerisine yerleştirilen ahşap çubuk sayesinde el ile kavranıp çevrilmek üzere öğütme işleminin yapılmasını sağlamaktadır. Ortadaki oyuk ise öğütülecek buğdayın iki taş arasına ulaşması amacı ile açılmıştır. Sağlam durumdadır.

Cinsi

Taş – Ahşap

Çağı

20.yy

Hikayesi

İlk örnekleri insan soyunun toprağa bağlandığı ve tarım etkinliklerinin başladığı neolitik döneme kadar uzanan el değirmenleri, buğday, arpa, mısır, çavdar gibi tahıl tanelerinin iki taş arasında ezilip un ve bulgura dönüştürülmesini sağlar.

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin