Hikayesini Dinleyin

Deri Semer

Hikayesi

Semer, en yaygın anlamıyla, yük ve binek hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katır gibi hayvanların sırtına konan eşyadır. Taşınan yükün hayvanın sırtına zarar vermemesi için ağaç iskelet üzerine deri arası semer otu ile doldurulup sarılarak dikilir.

Cinsi

Deri – Ahşap

Çağı

20.yy

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin