Hikayesini Dinleyin

Çinili Avlu

Eser Tanımı

Loru Han’ın iç avlu kısmıdır. Avlu etrafında u şeklinde planlanan on odası mevcuttur. Odaların herbirine Dede Korkut hikayelerindeki kahramanların isimleri verilmiştir. Örneğin; Dedem Korkut, Burla Hatun, Bamsı Beyrek gibi… Avlu içerisinde dönem boyunca çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin