Ayak Keseri

Eser Tanımı

İki parçadan oluşmaktadır. A) Yontma delme aleti 60cm. uzunluğunda olup kulp kısmı ahşap, ucu burguludur. B) Ayak keseri 80cm. uzunluğunda olup keser kısmı demir, diğer kısımları ahşaptır. Ayak formunda yapılmıştır. Ahşap kısmında çizgisel iki adet rozet motifi yer almaktadır.

Cinsi

Ahşap-Demir

Çağı

20.yy

Hikayesini Dinleyin ve İzleyin