Sazlı Telden, Sazsız Dilden ‘Aşıklama’

  • Ağustos 26 – 27, 2015
  • Beşpınar Köyü / Demirözü / Bayburt

Duygu ve düşüncelerini saz çalarak ifade eden ‘aşıklar’, 2015 yaz etkinlikleri kapsamında kültür evine konuk oldular.  Kökü Orta Asya’ya dayanan aşık edebiyatı; koşması, destanı, semaisi, kalenderi ve varsağı ile Kenan Yavuz Kültür Evi’nde yeniden canlanıyor. Türk şiir geleneğine bağlı, ellerinde sazları ile diyar diyar dolaşan aşıklar, 2015 yaz etkinlikleri kapsamında kültür evine konuk oldular.  Geçmişten günümüze kalan kültürel mirastan ve Türk şiirinden beslenen, halk arasında yetişmiş, duygu ve düşüncelerini saz çalarak dile getiren büyük ustalar Cemal Divani, Ensar Şahpazoğlu, İhsan Yavuzer, Kul Nuri ve Rahim Sağlam’ın sazın başına geçtiği akşamlarda, Kenan Yavuz Kültür Evi birçok ‘atışmaya’ sahne oldu.

TANITIM SUNUMU

Tanıtım sunumunu bilgisayarınıza indirerek, Müzemiz hakkında detaylı bilgileri yakından inceleyebilirsiniz.