ARAZİ SANATI PROJESİ KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Arazi sanatı 1960’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkmış olan bir sanat türüdür. 1970’li yıllara doğru ise kamusal mekanlara yönelik sanat eseri olarak müze ve galeri mekanlarına girmeye başlar.
Arazi sanatını kısaca İnsan-doğa-sanat ilişkisini kuran sanat dalı olarak tanımlamak mümkündür.
Arazide üretilen yapıtlarda sanatçılar doğanın müdahalesine izin vermeli ve eserler fiziksel değişime uğramalıdır.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi konumu ve yerleşke itibariyle açık hava müzesi olma özelliğine sahip olmasından ötürü ‘’Arazi Sanatı Projesi’nin müze etrafında ve yerleşkesine uygundur. Doğanın içerisinde doğal malzemelerin hakimiyetini esas alarak sanatını farklı malzemelerle icra edebilecek sanatçılar için mükemmel bir ortamdır. Projeye seçici kurul tarafından seçilecek sanatçılar gerek müze ortamında gerekse müze etrafında uygun bulduğu malzeme ya da yerde sanat işlerini gerçekleştireceklerdir.

Seçici Kurul: Danışma Kurulu üyeleri, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Projeye katılma koşulları:

Üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde farklı disiplinlerde okuyan ya da mezun olan öğrenciler (Lisans, yüksek lisans ya da doktora bölümleri)

Sanatçıların bir proje dosyaları ve biyografileri ile başvurmaları

Sanat malzemesi olarak doğal ve dış mekana uygun malzemelerle çalışmış olan sanatçılar

Seçici kurul tarafından başvurulardan seçilen 5 sanatçıdan eserlerini 3 hafta müzede kalarak üretecekler. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından konaklama, doğal malzeme ve arazi gösterme, çevreyi tanıtma gibi hizmetler verilecektir.

Son Başvuru Tarihi 8 Eylül 2021,
Proje Başlama Tarihi 15 Eylül 2021,
Proje Bitiş Tarihi 04 Eylül 2021,

Başvurular semanuryavuz@kenanyavuzetnografyamuzesi.org mail adresine
“Ad Soyad, Şehir/Ülke, Öğrenci ise Okul ve Derecesi, (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) ve Portfolyo” olacak şekilde iletilmelidir.

5 üretimden 3 eser seçilecek ve bu eserlerin sergilenmesi konusunda Silletto ödülünü almış müzelerle iş birliğini girişilecek, seçilen eserlerden biri bu müzelerden birinden sergilenebilecek.

Bu projenin her sene tekrar edilmesi düşünülüyor.

• Müzenin bulunduğu bölgenin sert doğa koşulları ve serginin dört ila altı ay açık kalacağı dikkate alınmalıdır. Buna göre, sanatçı önerdiği yapıtının / yapıtlarının aşağıdaki koşulları sağladığını kabul eder. Bu koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sanatçı, başvuru dosyasında yapım aşamasında olarak belirtilen ve maketi sunulan yapıtın kabul edilmesi durumunda, birebir aynısını üreteceğini kabul eder. Aksi takdirde Danışma Kurulu yapıtı sergiden çıkarma hakkına sahiptir.

• Sergi alanının görsellerine www.kenanyavuzetnografya.org adresinden ulaşılabilir. Sanatçılar ihtiyaç duydukları takdirde alanla ilgili daha fazla görsele ulaşmak için danışma kurulu ile iletişime geçebilirler.

• Sergilenmek üzere kabul edilen yapıtlardan herhangi birinin, başka bir yapıtla benzerlik taşıması ya da çağrışımlar içermesi halinde yapıt mekandan kaldırılacaktır. Bu durum nedeniyle doğacak ihtilaflardan Müze ve Danışma Kurulu sorumlu değildir; sanatçı hukuki olarak yapıtından sorumludur.